Trách nhiệm pháp luật

LLC "Azimut Yachts Vietnam" đang làm việc liên tục trên nội dung trang web này và cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, tài nguyên trực tuyến này chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin tổng quát. Người mua tiềm năng có thể làm quen với chi tiết với đặc điểm, diện mạo, danh sách thiết bị tuỳ chọn trong quá trình tư vấn cá nhân với nhân viên tư vấn, sau khi nhận được thông tin này do tư vấn cung cấp.

LLC "Azimut Yachts Vietnam" không bảo đảm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của việc cập nhật thông tin trên trang web và không đảm bảo quyền truy cập không giới hạn vào tài nguyên bất kỳ lúc nào và không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh do việc sử dụng Thông tin đặt ra trên trang web này. Thông tin kỹ thuật, đặc điểm và hình ảnh được đăng tải trên trang web này không chỉ là ví dụ và chỉ được giới thiệu cho mục đích thông tin, và trong mọi trường hợp không thể xem như một đề xuất để ký một hợp đồng (cung cấp). Các đặc tính và thiết bị có thể thay đổi tùy theo quốc gia phân phối. Nó có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Minh họa có thể chứng minh thiết bị bổ sung.

LLC "Azimut Yachts Vietnam " không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web của bên thứ ba nơi người dùng sử dụng liên kết. Bằng cách theo liên kết bạn để lại trang web azimutyachts.vn

Специальные предложения Спеціальні пропозиції Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt