Salone Nautico 2015 | Genoa - Italy

12.10.2015 4514

Từ 30 tháng chín, 5 tháng mười 2015 trong Genoa sẽ máy 55 của hàng năm quốc Tế thuyền hiện. Trước sự kiện này ... để thêm một tuần nữa. Salone Nautico là một trong những người già nhất và nhất đến thăm châu Âu du thuyền exhibitions, nơi tất cả những thiếu tá manufacturers của du thuyền từ 10 đến 50 m. cái Azimut du thuyền Đứng: Đứng E01, Piazzale kinh quá, Genoa.

Azimut du thuyền sẽ được bào chữa bởi tám chiếc thuyền, trong đó có hai người mới 2015 - 72 Bay và Azimut Atlantis 43. 
Danh sách đầy đủ của du thuyền, những buổi tiệc như sau: Azimut 50, Azimut 72, Azimut 55S, Magellano 43 | 43HT, Magellano 53, và Atlantis 34, đại tây dương 43.

Специальные предложения Спеціальні пропозиції Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt