Tìm du thuyền

Tìm kiếm các thuyền
25

Thuyền mới 20-30 m

Benetti Crystal 140
Benetti Crystal 140
Benetti Crystal 140
Benetti Crystal 140
22 500 000
Du thuyền mới 2019 42.00
Italy
Benetti Fast 125
Benetti Fast 125
Benetti Fast 125
Benetti Fast 125
17 600 000
Du thuyền mới 2020 38.10
Italy
Azimut Grande 35METRI
Azimut Grande 35METRI
Azimut Grande 35METRI
Azimut Grande 35METRI
12 600 000
Du thuyền mới 2019 35.17
Italy
Benetti 108 Tradition Supreme
Benetti 108 Tradition Supreme
Benetti 108 Tradition Supreme
Benetti 108 Tradition Supreme
11 200 000
Du thuyền mới 2018 32.98
Ý
Azimut Grande 30METRI
Azimut Grande 30METRI
Azimut Grande 30METRI
Azimut Grande 30METRI
7 300 000
Du thuyền mới 2018 29.10
Италия
Azimut Grande 27METRI
Azimut Grande 27METRI
Azimut Grande 27METRI
Azimut Grande 27METRI
5 750 000
Новая яхта, ноябрь 2019 26.78
Италия
Azimut Grande 25 METRI
Azimut Grande 25 METRI
Azimut Grande 25 METRI
Azimut Grande 25 METRI
4 681 000
Новая яхта, Июнь 2019 26.10
Италия
Azimut 80
Azimut 80
Azimut 80
Azimut 80
4 335 600
Du thuyền mới 2018 25.20
Italy
Azimut Magellano 76
Azimut Magellano 76
Azimut Magellano 76
Azimut Magellano 76
3 300 000
Du thuyền mới 2018 24.40
Ý
Azimut 77S
Azimut 77S
Azimut 77S
Azimut 77S
3 423 250
Du thuyền mới 2018 23.60
Ý
Azimut 77S
Azimut 77S
Azimut 77S
Azimut 77S
3 614 450
Du thuyền mới 2019 23.60
Ý
Azimut S7
Azimut S7
Azimut S7
Azimut S7
2 990 750
Du thuyền mới 2019 21.30
Ý
Azimut S7
Azimut S7
Azimut S7
Azimut S7
2 885 450
Du thuyền mới 2019 21.30
Ý
Azimut 66
Azimut 66
Azimut 66
Azimut 66
2 056 600
Новая яхта, июнь 2017 20.80
Италия
Azimut 66
Azimut 66
Azimut 66
Azimut 66
2 230 750
Du thuyền mới, tháng 1, 2017 2018 20.80
Ý
Azimut Magellano 66
Azimut Magellano 66
Azimut Magellano 66
Azimut Magellano 66
2 312 900
Du thuyền mới 2016 20.15
Italy
Azimut Magellano 66
Azimut Magellano 66
Azimut Magellano 66
Azimut Magellano 66
2 373 150
Du thuyền mới 2018 20.15
Ý
Magellano 53
Magellano 53
Magellano 53
Magellano 53
1 165 750
Du thuyền mới 2018 16.89
Ý
Azimut 50
Azimut 50
Azimut 50
Azimut 50
1 013 050
Du thuyền mới, 2016 2017 15.88
Ý
Azimut 50
Azimut 50
Azimut 50
Azimut 50
1 042 800
Du thuyền mới, 2016 2017 15.88
Ý
Magellano 43 Fly
Magellano 43 Fly
Magellano 43 Fly
Magellano 43 Fly
648 900
Du thuyền mới 2016 13.63
Italy
Azimut Magellano 43 Fly
Azimut Magellano 43 Fly
Azimut Magellano 43 Fly
Azimut Magellano 43 Fly
638 750
Du thuyền mới 2019 13.63
Ý
Monterey 204 FS
Monterey 204 FS
Monterey 204 FS
Monterey 204 FS
88 723
Thuyền mới 2015 6.60
Vietnam
Monterey 197BF
Monterey 197BF
Monterey 197BF
Monterey 197BF
88 672
Thuyền mới 2015 6.00
Vietnam
Monterey 186MS
Monterey 186MS
Monterey 186MS
Monterey 186MS
62 569
Thuyền mới 2015 5.64
Vietnam
Специальные предложения Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt