Tìm du thuyền

Azimut 60
Azimut 60
1 075 000
VAT not paid
Du thuyền cũ 2016 18.36
in Europe
Tìm kiếm các thuyền
19

Tất cả các du thuyền 15-20 m

Terranova Explorer 68
Terranova Explorer 68
Terranova Explorer 68
Terranova Explorer 68
820 000
Du thuyền cũ 2008 20.00
Montenegro
MCY 65
MCY 65
MCY 65
MCY 65
1 150 000 1 370 000
Du thuyền cũ 2012 19.82
Italy
Sunseeker Manhattan 60
Sunseeker Manhattan 60
Sunseeker Manhattan 60
Sunseeker Manhattan 60
810 000
Du thuyền cũ 2009 19.62
Singapore
Ferretti 630
Ferretti 630
Ferretti 630
Ferretti 630
1 500 000 1 600 000
Du thuyền cũ 2009 19.51
Hong Kong
Azimut 62S Italia
Azimut 62S Italia
Azimut 62S Italia
Azimut 62S Italia
710 000 750 000
Du thuyền b/ 2012 19.26
Pháp
Azimut 60
Azimut 60
Azimut 60
Azimut 60
1 075 000
Du thuyền cũ 2016 18.36
in Europe
Azimut 60
Azimut 60
Azimut 60
Azimut 60
1 450 000
Du thuyền cũ 2018 18.36
ở châu Âu
Princess 56
Princess 56
Princess 56
Princess 56
870 000 990 000
Яхта б/у 2014 18.11
Испания
Magellano 53
Magellano 53
Magellano 53
Magellano 53
1 467 450
Các du thuyền mới bảy 2019 16.89
Ý
Magellano 53
Magellano 53
Magellano 53
Magellano 53
990 000
Du thuyền mới 2016 16.89
Ý
Magellano 53
Magellano 53
Magellano 53
Magellano 53
1 165 750
Du thuyền mới 2019 16.89
Ý
Azimut 54
Azimut 54
Azimut 54
Azimut 54
890 000
Du thuyền cũ 2013 16.70
Vladivostok, RU
Absolute 56 Fly
Absolute 56 Fly
Absolute 56 Fly
Absolute 56 Fly
650 000
Du thuyền cũ 2015 16.65
Montenegro
Princess V52
Princess V52
Princess V52
Princess V52
459 000
Du thuyền b/ 2012 16.61
Ukraine
Sessa F54
Sessa F54
Sessa F54
Sessa F54
550 000 690 000
Du thuyền cũ 2012 16.36
Malta
Azimut 50
Azimut 50
Azimut 50
Azimut 50
1 013 050
Du thuyền mới, 2016 2017 15.88
Ý
Azimut 50
Azimut 50
Azimut 50
Azimut 50
1 042 800
Du thuyền mới, 2016 2017 15.88
Ý
Jeanneau Prestige 50S
Jeanneau Prestige 50S
Jeanneau Prestige 50S
Jeanneau Prestige 50S
299 000
Du thuyền cũ 2008 15.36
Croatia
Prestige 500S
Prestige 500S
Prestige 500S
Prestige 500S
305 000 320 000
Du thuyền cũ 2011 15.20
Montenegro
Специальные предложения Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt