Astondoa 102 GLX

Du thuyền cũ 2006 Spain 212
giátại Châu Âu: 3 500 000
Tổng chiều dài
31.00m
Động cơ
2 X MTU 16 V 2000 hp
Tổng chiều ngang
0.00m
Vật liệu xây dựng
GRP
Giờ làm việc động cơ
1000m/h
Bạn có thắc mắc về du thuyền này?
Igor Cherentaev
Igor Cherentaev
Sales Manager

Linh kiện

Thiết bị bổ sung được cài đặt

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Do you have questions regarding this yacht?
Igor Cherentaev
Igor Cherentaev
Sales Manager

Du thuyền tương tự

5
Horizon 97
Horizon 97
4 000 000
Thuyền mới Thuyền cũ 2009 29.57
Montenegro
Azimut 95
Azimut 95
2 600 000 3 900 000
Thuyền mới Thuyền cũ 2008 29.87
Greece
Azimut 98 Leonardo
Azimut 98 Leonardo
3 600 000
Thuyền mới Thuyền cũ 2005 30.75
Rhodes
Специальные предложения Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt