Azimut Grande 32 METRI

Các du thuyền mới bảy 2020 Ý 73
giáở châu Âu: 9 600 000 THUẾ không trả | Không có lựa chọn
Tổng chiều dài
32.00m
Động cơ
2 x 2,200 HP kiểm tra 16 2000 M86
Tổng chiều ngang
0.00m
Vật liệu xây dựng
Carbon + DOANH
Giờ làm việc động cơ
0m/h
Bạn có thắc mắc về du thuyền này?

Linh kiện

Thiết bị bổ sung được cài đặt

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

Kế hoạch boong

Флайбридж

Флайбридж Флайбридж

Главная палуба

Главная палуба Главная палуба

Нижняя палуба

Нижняя палуба Нижняя палуба

Пост управления

Пост управления Пост управления

Video

Azimut Grande 32 Metri

Du thuyền tương tự

1
Azimut Grande 35 METRI
Azimut Grande 35 METRI
13 144 200
Thuyền mới Thuyền cũ 2020 35.17
Italy
Специальные предложения Спеціальні пропозиції Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt