Benetti Fast 125

Chiếc thuyền mới 2021 Italy 1085
giátại Châu Âu: 19 484 400 THUẾ không trả
Tổng chiều dài
38.10m
Động cơ
2 x kiểm tra 16 2000M94 1,939 kW
Tổng chiều ngang
8.45m
Vật liệu xây dựng
VÙNG/ CFRP
Giờ làm việc động cơ
0m/h
Tải mô tả chi tiết bằng PDF
Bạn có thắc mắc về du thuyền này?
Kirill Kuatov
Kirill Kuatov
CEO | Sales Director

Linh kiện

Thiết bị bổ sung được cài đặt

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

Kế hoạch boong

Общий вид

Общий вид Общий вид

Сандек

Сандек Сандек

Верхняя палуба

Верхняя палуба Верхняя палуба

Главная палуба

Главная палуба Главная палуба

Нижняя палуба

Нижняя палуба Нижняя палуба

Video

BENETTI FAST125
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Benetti Fast 125
Специальные предложения Спеціальні пропозиції Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt