Tìm du thuyền

Tìm kiếm các thuyền
25

Thuyền mới

Benetti 258FB
Benetti 258FB
34 000 000
Du thuyền mới 2013 54.00
Italy
Benetti Blake FB 803
Benetti Blake FB 803
28 800 000
Du thuyền mới 2018 49.80
Italy
Benetti Crystal 140
Benetti Crystal 140
22 500 000
Du thuyền mới 2019 42.00
Italy
Benetti Fast 125
Benetti Fast 125
17 600 000
Du thuyền mới 2019 38.10
Italy
Azimut Grande 35METRI
Azimut Grande 35METRI
12 600 000
Du thuyền mới 2019 35.17
Italy
Benetti 108 Tradition Supreme
Benetti 108 Tradition Supreme
11 200 000
Du thuyền mới 2018 32.98
Ý
Azimut Grande 30METRI
Azimut Grande 30METRI
7 300 000
Du thuyền mới 2018 29.10
Италия
Azimut Grande 27METRI
Azimut Grande 27METRI
5 650 000
Новая яхта, Янв 2019 26.78
Италия
Azimut 80
Azimut 80
4 340 050
Du thuyền mới 2018 25.20
Italy
Azimut Magellano 76
Azimut Magellano 76
3 300 000
Du thuyền mới 2018 24.40
Ý
Azimut 77S
Azimut 77S
3 420 600
Du thuyền mới 2017 23.60
Ý
Azimut 72
Azimut 72
2 750 000
Du thuyền mới 2018 22.64
Ý
Azimut S7
Azimut S7
2 820 550
Du thuyền mới 2018 21.30
Ý
Azimut 66
Azimut 66
2 056 600
Новая яхта, июнь 2017 20.80
Италия
Azimut 66
Azimut 66
2 332 750
Du thuyền mới, tháng 1, 2017 2018 20.80
Ý
Azimut Magellano 66
Azimut Magellano 66
2 312 900
Du thuyền mới 2016 20.15
Italy
Azimut Magellano 66
Azimut Magellano 66
2 415 575
Du thuyền mới 2017 20.15
Ý
Magellano 53
Magellano 53
1 101 850
Du thuyền mới 2017 16.89
Ý
Azimut 55
Azimut 55
1 100 000
Новая яхта, Авг 2018 16.70
Turkey
Azimut 50
Azimut 50
1 027 550
Du thuyền mới, 2016 2017 15.88
Ý
Azimut 50
Azimut 50
1 042 800
Du thuyền mới, 2016 2017 15.88
Ý
Atlantis 43
Atlantis 43
469 500
Du thuyền mới, 12/2016 2017 13.86
Ý
Magellano 43 Fly
Magellano 43 Fly
648 900
Du thuyền mới 2016 13.63
Italy
Azimut Magellano 43 Fly
Azimut Magellano 43 Fly
618 550
Du thuyền mới 2018 13.63
Ý
Atlantis 34
Atlantis 34
268 750
Du thuyền mới 2017 10.25
Italy
Специальные предложения Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt