Azimut 78

Thuyền mới đặt hàng 2020 Italy 145
giáin Europe: 3 150 000 VAT not paid | Without options
Tổng chiều dài
23.64m
Động cơ
3 x VOLVO IPS 1200 (900 hp) / 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 hp)
Tổng chiều ngang
0.00m
Vật liệu xây dựng
Carbon Fiber + GRP
Giờ làm việc động cơ
0m/h
Tải mô tả chi tiết bằng PDF
Bạn có thắc mắc về du thuyền này?
Azimut 78
Azimut 78
Best Layout Trophy

Linh kiện

Các tuỳ chọn thêm

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

Kế hoạch boong

Флайбридж

Флайбридж Флайбридж

Главная палуба

Главная палуба Главная палуба

Главная палуба версия LOUNGE

Главная палуба версия LOUNGE Главная палуба версия LOUNGE

Нижняя палуба

Нижняя палуба Нижняя палуба

Video

Azimut Flybridge 78

Các mô hình khác Bộ sưu tập Flybridge

Специальные предложения Спеціальні пропозиції Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt