GRANDE 25 METRI

Thuyền mới đặt hàng 2018 Ý 138
giáở châu Âu: 4 100 000 THUẾ không trả | Không có lựa chọn
Tổng chiều dài
26.60m
Động cơ
NGƯỜI đàn ông V12 2 x 1.650 HP 1213 công 2 x NGƯỜI đàn ông V12 1.800 HP
Tổng chiều ngang
0.00m
Vật liệu xây dựng
VÙNG/carbon
Giờ làm việc động cơ
0m/h
Bạn có thắc mắc về du thuyền này?

Linh kiện

Các tuỳ chọn thêm

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

Kế hoạch boong

Флайбридж

Флайбридж Флайбридж

Главная палуба

Главная палуба Главная палуба

Главная палуба версия Lounge

Главная палуба версия Lounge Главная палуба версия Lounge

Нижняя палуба

Нижняя палуба Нижняя палуба

Виртуальный тур

Video

Виртуальный тур Grande 25 Metri

Du thuyền tương tự

1
Azimut Grande 25 METRI
Azimut Grande 25 METRI
4 811 950
Thuyền mới Du thuyền cũ 2019 26.60
Италия
Специальные предложения Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt