BENETTI VELOCE 140 | F 140

Thuyền mới đặt hàng 2018 Italy 171
giáin Europe: 22 100 000 chưa trả VAT
Tổng chiều dài
42.00m
Động cơ
2 x MTU 12V 4000M93L 3.460 hp
Tổng chiều ngang
0.00m
Vật liệu xây dựng
GRP
Giờ làm việc động cơ
0m/h
Bạn có thắc mắc về du thuyền này?

Linh kiện

Các tuỳ chọn thêm

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

Kế hoạch boong

Sundeck

Sundeck Sundeck

Boong trên

Boong trên Boong trên

Boong chính

Boong chính Boong chính

Boong dưới

Boong dưới Boong dưới

Video

M/Y H
For more information, please contact our manager
VEL 140
Специальные предложения Special Offers Yachten zum Verkauf Ưu đãi đặc biệt